Farnosť Bolešov

Kňazi pôsobiaci u nás

kňazi, ktorí pôsobili a pôsobia v našej farnosti

1509 - Matyas  
1618 - Ján Zágrabi  
1626 - Edmund Valerianus  
1671-1674 - Andrej Fugácsy a tn. jezuiti  
1675-1690 - Tomáš František Šimonovič  
1691 - Pavol Stupavský  
1692-1703 - Tomáš Tomaškovič ( Tomašovič)  
1703-1723 - Ján Borcsányi  
1724-1728 - Imrich Medňanský  
1728-1736 - Štefan Figuli  
1736-1737 - Juraj Obešla  
1737-1752 - Andrej Repássy  
1752-1759 - Jozef Barankovič  
1759-1774 - Štefan Lauro  
1774-1794 - Adam Letko  
1794-1803 - Štefan Hunkay 1796 - Bednárik Vendelín
1803-1816 - Peter Valter 1808 - Sitnan Pavel
1810-1811 - Illina František
1816-1822 - Ladislav Schvatner  
1823-1860 - Jozef Viczena  
1860-1880 -  Jozef Chorényi (starší)  
1880-1904 - Ján Okolicsányi 1900 - Kmeťko Karol- neskoršie arcibiskup
1904-1910 - Anton Kulifaj  
1911-1943 - Ján Mihalyfy

1932 - Januš Emil

1.5 - do 1.7 1933 - Pavol Kollár
1933-1934 - Cibul'a Jozef
1934-1943 - Samák Štefan

1943-1952 - Štefan Samák 1948-1951 - Foltán Ferdiš Ing. arch.
1952-1959 - Augustín Čaprnka  
1959-1980 - Teodor Ferenczy 1975-1976 - Noga Anton
1976-1977 - Roman Jaroslav
1976-1980 - Gabriel Viliam
1980-1982 - Ladislav Porubčin 1980 - Brňák Dominik
1982-1986 - Jozef Dvorský  
1986-1987 - Milan Bričkovský  
1987-1997 - Ladislav Porubčin 1990 - Domian Anton

1997 - 2008 - Ivan Kňaze

1.7. 2002 - 30.6. 2004 - Týleš Andrej
1.7. 2004 - 30.6. 2005 - Tomica Jozef
1.7. 2005 - 30.6. 2007 - Lisík Martin
1.7. 2007 - 30.6. 2008 - Laššo Michal

2008 - 2012 - Jozef Hlaváč

 

od 1. 7. 2012 - Štefan Kľúčik