Farnosť Bolešov

Kňazi pochádzajúci od nás


d.p. Severín Nozdrovický,
narodený 1712 v Kameničanoch, zomrel 9 .11. 1732 v Prievidzi,
pochádzal zo zemianskej kameničianskej rodiny,
vysvätený za kňaza v roku 1738, piarista,
učil na rehoľných gymnáziách, je autorom filozoficko-teologických prác.

 

d.p. Imrich Šandor,
narodený 5. 11. 1772 Vaska - Slávnica, zomrel 20. 4. 1874,
pochádzal zo známej zemianskej šandorovskej rodiny,
vysvätený za kňaza 8. 11. 1795,
kaplánom bol do roku 1799, potom pôsobil na biskupskom úrade v Nitre, od roku 1802 v Novákoch a od roku 1822 bol kanonikom v Nitre.

 

d.p. Štefan Laco,
narodený 1896 v Bolešove,
syn vtedajšieho známeho bolešovského notára,
vysvätený za kňaza v roku 1921,
účinkoval ako farár v Dolnej Súči, kde aj zomrel.

 

d.p. Jozef Šelinga,
narodený 1958 v Kameničanoch,
vysvätený za kňaza 17. 6. 1984.
Po vysviacke bol kaplánom v Trenčianskej Teplej, v Žiline a farárom v Divine, v Štiavniku. V súčasnosti pôsobí na Teologickom inštitúte v Nitre, kde prednáša katechetiku. V roku 1999 získal titul ThDr. Je predsedom Diecéznej katechetickej komisie.

 

d.p. Kuljaček Peter,
narodený 1969 v Ilave,
vysvätený za kňaza 14. 6. 1997.
Po vysviacke bol kaplánom v Žiline, potom pôsobil ako správca farnosti Dolný Hričov, v súčasnosti je správcom farnosti Bošáca.

 

d.p. Pagáč Peter SDB,
narodený 1973 v Ilave,
vysvätený za kňaza 22. 6. 2002.
Po vysviacke bol kaplánom vo farnosti Šaštín - Stráže, pôsobil v Poprade v saleziánskom noviciáte, pôsobil ako správca farnosti Dubnica nad Váhom, v súčasnosti je na misiách v zahraničí.

 

d.p. Burdej Gabriel,
narodený 1973 v Ilave,
vysvätený za kňaza 26.6. 2004.
V súčasnosti pôsobí v Čechách.

 

d.p. Gabala Miloš
narodený 1975 v Ilave,
vysvätený za kňaza 11. 6. 2005.
Po vysviacke bol 2 roky kaplánom na sídlisku Solinky v Žiline, potom bol 2 roky kaplánom na sídlisku Kýčerka v Čadci, potom bol 3 roky kaplánom vo farnosti Oščadnica, potom bol rok kaplánom farnosti Považská Bystrica - mesto, v súčasnosti pôsobí ako v Dolnom Hričove ako farský administrátor.