Farnosť Bolešov

Radi by sme vám krátko predstavili jednotlivé obce patriace do našej farnosti.

Pominovec

 

Pominovec 2Podľa ústneho podania a najstarších povestí, ktoré sa zachovali medzi ľudom, obec Sedmerovec bola založená obyvateľmi obce Pominovce, ktorý sa zachránili pred povodňou. Zanikla tak obec Pominovce a novú obec museli založiť vyššie, kam nesiahali vody rieky Váh.

Čítať ďalej...

Sedmerovec

 

Obec Sedmerovec sa rozprestiera na južnom úpätí pohraničných hôr moravsko-slovenských Bielych Karpát. Leží na mieste bývalého popolnicového pohrebiska lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej. Súčasťou obce Sedmerovec je aj niekdajšia zemianská kúria Pominovce, z ktorej sa zachoval iba kostolík z 12. storočia.

Čítať ďalej...

Slávnica, Podhorie, Tlstá Hora

 

Obec Slávnica sa nachádza na strednom Považí, na pravom brehu Váhu. Územie obce je súčasťou Ilavskej kotliny, ktorá je zo západu obkolesená pohorím Bielych Karpát a z východu Strážovskými vrchmi. Nadmorská výška obce je 236 metrov.

Obec vznikla zlúčením dvoch pôvodných obcí:
Slávnica a Vaska

Čítať ďalej...

Kameničany

 

Obec Kameničany leží na strednom Považí, na pravom brehu rieky Váh. Územie obce je súčasťou Ilavskej kotliny, a zo západu je ohraničené pohorím Bielych Karpát. Nadmorská výška obce je 237 metrov. Obec má približne 450 obyvateľov.
Prvá písomná zmienka o obci Kameničany sa nachádza v darovacej listine z roku 1193, ktorou uhorský kráľ Bela III. daroval Vrazlovi, veliteľovi hradnej posádky v Trenčíne dva voľné chotáre - Kameničany a Predmier, za služby poskytnuté pri vojenskej výprave proti Byzantskej ríši.

Čítať ďalej...

Bolešov

 

Obec Bolešov sa nachádza na strednom Považí, na pravom brehu Váhu. Územie obce je súčasťou Ilavskej kotliny, ktorá je zo západu obkolesená pohorím Bielych Karpát a z východu Strážovskými vrchmi. Administratívno-právne patrí v súčasnosti do okresu Ilava, kraja Trenčianskeho.

Z hľadiska členenia Slovenska na klimatické oblasti chotár obce patrí do oblasti mierne teplej, vlhkej, s miernou zimou. Bolešov a okolité obce ležia na terase Váhu uprostred Ilavského obvodu.

Čítať ďalej...