Farnosť Bolešov

Kameničany

 

Obec Kameničany leží na strednom Považí, na pravom brehu rieky Váh. Územie obce je súčasťou Ilavskej kotliny, a zo západu je ohraničené pohorím Bielych Karpát. Nadmorská výška obce je 237 metrov. Obec má približne 450 obyvateľov.
Prvá písomná zmienka o obci Kameničany sa nachádza v darovacej listine z roku 1193, ktorou uhorský kráľ Bela III. daroval Vrazlovi, veliteľovi hradnej posádky v Trenčíne dva voľné chotáre - Kameničany a Predmier, za služby poskytnuté pri vojenskej výprave proti Byzantskej ríši.

Obec sa v priebehu svojej histórie spomína pod rôznymi menami:

1193 - Kemenchen,
1379 - Kameniczan,
1491 - Kamychan,
1692 - Kameniczani,
1863 - Kamentsani,
2000 - Kameničany

V obci sa nachádza kaplnka so zvonicou. Táto kaplnka bola postavená v 60-tych rokoch 20. storočia. Svätá omša je v obci slúžená len raz do roka - 5. júla, na sviatok svätého Cyrila a Metoda, ktorým je kaplnka zasvätená.