Farnosť Bolešov

Slávnica, Podhorie, Tlstá Hora

 

Obec Slávnica sa nachádza na strednom Považí, na pravom brehu Váhu. Územie obce je súčasťou Ilavskej kotliny, ktorá je zo západu obkolesená pohorím Bielych Karpát a z východu Strážovskými vrchmi. Nadmorská výška obce je 236 metrov.

Obec vznikla zlúčením dvoch pôvodných obcí:
Slávnica a Vaska

Súčasťou obce sú aj osady Podhorie a Tlstá Hora.
Administratívno-právne patrí v súčasnosti do okresu Ilava, kraja Trenčianskeho. Obec má okolo 850 obyvateľov.

Prvá písomná zmienka o obci Slávnica je z roku 1379. Do roku 1873-1881 sa vyvíjala samostatne. V priebehu uvedených rokov sa zlúčila s Vaskou. Svedčí o tom dvojjazyčná nápisová pečiatka zlúčených obcí Slávnice a Vasky (Viesky). Slávnica bola potom samostatnou obcou až do 1.6. 1979, kedy bola spolu so susednými obcami pripojená k Bolešovu. Od 1.1. 1991 je opäť samostatnou obcou.

Slávnica patrila zemanským rodinám Bečičovcov a Šandorovcom.
Časť obce Vaska patrila rodinám Horenických, Slávnických, Príleských a Rakolubských. Po väčšiu časť jej dejín to bolo pánske sídlo s kaštieľom.

Tlstá Hora bola osídlená začiatkom 20. storočia, ľuďmi z okolia Čadce. Neskôr, po I. svetovej vojne aj obyvateľmi z Terchovej a Vadičova, ktorí sa usadili vo Vaske.

Obec sa v priebehu svojej histórie spomína pod rôznymi menami:
Slávnica
1379 Zlaunicka
1461 Magna Slawnycza
1475 Slavnicza

Vaska
1324 Wyschen
1375 Wezka
1504 Kys Zlawnicza alias Vaska
1773 Waska


Povesť o vzniku obce:
Kráľ, ktorý panoval (13. storočie - Ladislav III., Ondrej II., Bela IV., Štefan V., Ladislav IV., - ?), usporiadal veľkú poľovačku, ktorej sa osobne zúčastnil. Počas poľovačky sa ranený a rozzúrený jeleň vrhol na kráľa. Kráľa pred istou smrťou zachránil pohotový honec, ktorý v poslednom okamihu usmrtil jeleňa šípom. Šťastný kráľ za odmenu povýšil honca do zemianskeho stavu a daroval mu časť zeme a lesov, ktoré dnes patria slávnickému chotáru a Pominovcu. Honec menom Slávnický, už ako zeman, si na darovanom pozemku postavil dom. Celý svoj majetok si dal oborať dvojičkami volov, dvojičkami - chlapcami a samorastlým pluhom, lebo vraj dvojičky prinášajú šťastie. Jeho sluhovia si časom tiež začali stavať domy a tak vznikla obec, ktorá dostala meno Slávnica po svojom zakladateľovi.
Ďalej sa hovorí, že z neznámych dôvodov si potomkovia Slávnického zmenili meno na Šandor - v ich erbe je jeleň.


V roku 1998 sa začala budovať kaplnka v priestoroch bytovky. Táto bola v roku 1999 dokončená. Odvtedy sa v kaplnke pravidelne každú nedeľu, okrem letných mesiacov konajú bohoslužby.