Farnosť Bolešov

Sedmerovec

 

Obec Sedmerovec sa rozprestiera na južnom úpätí pohraničných hôr moravsko-slovenských Bielych Karpát. Leží na mieste bývalého popolnicového pohrebiska lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej. Súčasťou obce Sedmerovec je aj niekdajšia zemianská kúria Pominovce, z ktorej sa zachoval iba kostolík z 12. storočia.

V súčasnosti patrí administratívno -právne do okresu Ilava, v Trenčianskom kraji. Obec má približne 420 obyvateľov. Nadmorská výška obce je 258 metrov. Obec bola súčasťou strediskovej obce Bolešov, od roku 1990 je samostatnou obcou.

Ku vzniku názvu obce sa viaže povesť. Tá hovorí o veľkej povodni, pred ktorou sa zachránilo iba niekoľko rodín a sedem oviec - sedmero oviec.

Prvá písomná zmienka o obci Sedmerovec je z roku 1229 - ide o listinu vystavenú Nitrianskou Kapitulou, kde sa uvádzajú Pominovce v časti dnešných Sedmeroviec.

V decembri roku 1989 bola slúžená v sále Kultúrneho domu po prvýkrát polnočná svätá omša. Od tohto obdobia sa v obci slúžia sväté omše každú nedeľu, ako aj v prikázané sviatky a na prvé piatky. Každoročne sa v obci uskutočňuje jasličková pobožnosť.

V obci sú každý rok hody na sviatok Božského Srdca, ktorému je zasvätená kaplnka. Táto bola postavená v roku 1927.

Dňa 15. septembra 1997 bola slávnostne posvätená kaplnka Sedembolestnej Panny Márie na Líščej

V jubilejnom roku 2000 sa veriaci v Sedmerovci rozhodli postaviť uprostred obce Dom Boží, ktorý bol slávnostne posvätený otcom biskupom Mariánom Chovancom
30. júna 2002. Tento kostol je zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu.