Farnosť Bolešov

Pominovec

 

Pominovec 2Podľa ústneho podania a najstarších povestí, ktoré sa zachovali medzi ľudom, obec Sedmerovec bola založená obyvateľmi obce Pominovce, ktorý sa zachránili pred povodňou. Zanikla tak obec Pominovce a novú obec museli založiť vyššie, kam nesiahali vody rieky Váh.


Ide ale len o úvahy, ktoré nie sú podložené faktami. Obec Pominovce sa spomína prvýkrát v roku 1229.Pominovec 3Z tejto osady sa zachoval románsky kostolík, ktorý mohol byť podľa historikov postavený najneskôr v 12. storočí alebo aj skôr. Tento kostolík je zasvätený svätému Jánovi Krstiteľovi.

Ide o typický panský emporovaný kostol, stavaný z lomového kameňa. Jednoloďový s polkruhovou apsidou, zaklenutou apsidou a s rovnou zastropenou loďou. Murovaná empora, na západnej strane lode tvorí súčasne podnož vstavanej románskej veže. V apside, v južnej stene lode a vo veži sú zachované pôvodné románske okná. Oltár je barokový zo začiatku 18. storočia s retardovanými renesančnými prvkami, v strede je obraz sv. Jána Krstiteľa, vo vrchole obraz Korunovania Panny Márie.

Svojím významom predstavuje architektonický i historický unikát, svedčí o rannom šírení kresťanstva v tejto lokalite. podobný kostolík je v Dražovciach. Tento kostolík v Pominovciach prežil i kruté tatárske nájazdy v 13. storočí. Pominovská filiálka patrila Bolešovskej farnosti, tamojšia katolícka fara sa spomína už v roku 1381.

 

Viac obrázkov tohto kostolíka si môžete pozrieť v našej fotogalérií.

 

Špeciálna stránka wenovaná Pominovcu.