Farnosť Bolešov

Manželstvo

 Túžbu prijať sviatostné manželstvo treba na farskom úrade ohlásiť minimálne tri mesiace pred mieneným termínom.

 Žiadať od cirkvi túto sviatosť môže len kresťan katolík, hoci si možno berie nepokrsteného, alebo inoverca (miešané manželstvá sa neodporúčajú, no po dôkladnom poučení to môže biskup dovoliť).

 Počas prípravy je potrebné doniesť krstné listy ak sú snúbenci krstení v inej farnosti a absolvovať niekoľko náuk, po dohode s kňazom.

 Vždy si treba vybaviť na matrike obce, kde sobáš prebehne štátnu zápisnicu, bez nej nie sme oprávnení sobášiť (k nej je potrebný občiansky preukaz a rodný list oboch snúbencov).