Farnosť Bolešov

Spoveď

Riadne spovedám pol hodinu pred každou sv. omšou, v prvopiatkový týždeň  hodinu pred sv. omšou.

Mimoriadne o sviatosť zmierenia možno požiadať kedykoľvek a kňaz vám povie kedy bude mať čas.

Ku sviatosti zmierenia by ste mali pristupovať podľa potreby, teda tak často, aby ste mohli pri každej sv. omši ísť na prijímanie (ľahké hriechy stačí vyznávať raz za mesiac).